Osa 14

Peliprojekti

Tässä osassa tehdään Pygamen avulla hieman laajempi peli, joka on muunnelma perinteisestä Sokoban-pelistä. Pelaaja ohjaa ruudukossa olevaa robottia, jonka tehtävänä on työntää laatikot oikeille paikoille käyttäen mahdollisimman vähän siirtoja.

Lopullinen peli tulee näyttämään tältä:

peli

Pelin pohja

Aloitetaan tekemällä pelille pohja, joka piirtää näkyviin pelin aloitustilanteen. Toteutamme pelin luokkaan Sokoban, jonka sisällä on pelissä tarvittavat toiminnot. Ensimmäisessä vaiheessa luokan sisältö on seuraava:

import pygame

class Sokoban:
  def __init__(self):
    pygame.init()
    
    self.lataa_kuvat()
    self.uusi_peli()
    
    self.korkeus = len(self.kartta)
    self.leveys = len(self.kartta[0])
    self.skaala = self.kuvat[0].get_width()

    nayton_korkeus = self.skaala * self.korkeus
    nayton_leveys = self.skaala * self.leveys
    self.naytto = pygame.display.set_mode((nayton_leveys, nayton_korkeus))

    pygame.display.set_caption("Sokoban")

    self.silmukka()

  def lataa_kuvat(self):
    self.kuvat = []
    for nimi in ["lattia", "seina", "kohde", "laatikko", "robo", "valmis", "kohderobo"]:
      self.kuvat.append(pygame.image.load(nimi + ".png"))

  def uusi_peli(self):
    self.kartta = [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
            [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]

  def silmukka(self):
    while True:
      self.tutki_tapahtumat()
      self.piirra_naytto()

  def tutki_tapahtumat(self):
    for tapahtuma in pygame.event.get():
      if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
        exit()

  def piirra_naytto(self):
    self.naytto.fill((0, 0, 0))

    for y in range(self.korkeus):
      for x in range(self.leveys):
        ruutu = self.kartta[y][x]
        self.naytto.blit(self.kuvat[ruutu], (x * self.skaala, y * self.skaala))

    pygame.display.flip()

if __name__ == "__main__":
  Sokoban()

Tämä saa aikaan ikkunan, jossa on pelin aloitustilanne. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin luokassa olevaa koodia.

Konstruktori

Luokan konstruktori aloittaa Pygamen käyttämisen, alustaa pelissä tarvittavia muuttujia ja tietorakenteita sekä lopuksi kutsuu metodia, jossa on pelin pääsilmukka.

  def __init__(self):
    pygame.init()
    
    self.lataa_kuvat()
    self.uusi_peli()
    
    self.korkeus = len(self.kartta)
    self.leveys = len(self.kartta[0])
    self.skaala = self.kuvat[0].get_width()

    nayton_korkeus = self.skaala * self.korkeus
    nayton_leveys = self.skaala * self.leveys
    self.naytto = pygame.display.set_mode((nayton_leveys, nayton_korkeus))

    pygame.display.set_caption("Sokoban")

    self.silmukka()

Metodi lataa_kuvat lataa listaan kuvat pelin käyttämät kuvat ja metodi uusi_peli luo kaksiulotteisen listan kartta, jossa on kuvattu ruudukon sisältö alussa.

Tämän jälkeen muuttujiin korkeus ja leveys laitetaan ruudukon korkeus ja leveys ja muuttujaan skaala laitetaan yhden ruudun koko. Koska jokainen kuva on neliön muotoinen ja yhtä suuri, ruudun koko saadaan hakemalla ensimmäisen kuvan leveys. Tämän avulla saadaan laskettua näytön korkeus ja leveys, minkä avulla voidaan luoda sopivan kokoinen ikkuna pelille.

Kuvien lataaminen

Metodi lataa_kuvat lataa pelin tarvitsemat kuvat:

  def lataa_kuvat(self):
    self.kuvat = []
    for nimi in ["lattia", "seina", "kohde", "laatikko", "robo", "valmis", "kohderobo"]:
      self.kuvat.append(pygame.image.load(nimi + ".png"))

Pelissä on käytössä seuraavat kuvat:

Lattiaruutu

lattia
 • Tiedoston nimi lattia.png
 • Sijainti listalla 0

Seinäruutu

seina
 • Tiedoston nimi seina.png
 • Sijainti listalla 1

Kohderuutu

kohde
 • Tiedoston nimi kohde.png
 • Sijainti listalla 2
 • Robotin tulee siirtää jokin laatikko tähän ruutuun

Laatikko

laatikko
 • Tiedoston nimi laatikko.png
 • Sijainti listalla 3

Robotti

robo
 • Tiedoston nimi robo.png
 • Sijainti listalla 4

Laatikko kohderuudussa

valmis
 • Tiedoston nimi valmis.png
 • Sijainti listalla 5
 • Laatikko on saatu siirrettyä kohderuutuun

Kohderuutu ja robotti

kohderobo
 • Tiedoston nimi kohderobo.png
 • Sijainti listalla 6
 • Robotti voi myös olla kohderuudussa

Ruudukon luonti

Metodi uusi_peli muodostaa ruudukon aloitustilanteen:

  def uusi_peli(self):
    self.kartta = [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
            [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 0, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
            [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]

Metodi luo kaksiulotteisen listan kartta, jossa käytetään kuvien tunnuksia samassa järjestyksessä kuin kuvat on ladattu listaan. Tämän avulla pelin muistissa on tieto siitä, mikä on ruudukon tilanne tällä hetkellä.

Huomaa, että jokainen ruudukon luku on alussa välillä 0–4. Missään ruudussa ei ole lukua 5 tai 6, koska mikään laatikko tai robotti ei ole alussa kohderuudussa.

Pelisilmukka

Pelisilmukka kutsuu joka kierroksella kahta metodia: tutki_tapahtumat käy läpi viime kierroksen jälkeen syntyneet tapahtumat ja piirra_naytto päivittää näytön sisällön.

  def silmukka(self):
    while True:
      self.tutki_tapahtumat()
      self.piirra_naytto()

  def tutki_tapahtumat(self):
    for tapahtuma in pygame.event.get():
      if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
        exit()

  def piirra_naytto(self):
    self.naytto.fill((0, 0, 0))

    for y in range(self.korkeus):
      for x in range(self.leveys):
        ruutu = self.kartta[y][x]
        self.naytto.blit(self.kuvat[ruutu], (x * self.skaala, y * self.skaala))

    pygame.display.flip()

Tällä hetkellä ainoa pelin tunnistama tapahtuma on pelin sulkeminen (esimerkiksi pelaaja painaa ikkunassa olevaa raksia). Tässä tilanteessa peli sulkee itsensä kutsumalla exit-funktiota.

Näytön piirtäminen toteutetaan käymällä ruudukon sisältö ja piirtämällä jokaista ruutua vastaava kuva oikeaan paikkaan.

Huomaa, että koordinaatteja x ja y käytetään eri päin eri tilanteissa. Kaksiulotteisen listan indeksoinnissa on luontevaa antaa ensin y ja sitten x, koska ensimmäinen indeksi tarkoittaa riviä ja toinen indeksi tarkoittaa saraketta. Kuitenkin Pygamen metodeissa annetaan ensin x ja y, kuten grafiikassa on yleensä tapana.

Seuraava osa: